Antalya boşanma avukatı, aile hukuku avukatı

ANTALYA BOŞANMA AVUKATI

Boşanmada Mal Paylaşımı

 

Mal paylaşımına ilişkin kurallar 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren Medeni Kanun ile değişmiştir.

 

Mal rejimlerine ilişkin kurallar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 202-281. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

Eşler arasındaki mevcut mal rejimin sona erdiğinde mal varlığının (mal rejiminin tasfiyesi) paylaşılması zorunlu değildir.

 

Boşanma kararının gerçekleşmesinden sonra taraflar arasında gerçekleşen mal paylaşımı davasında taraflar 3 talepte bulunabilmektedir. Bunlar;

 

• Katılma alacağı

 

• Katkı payı alacağı

 

• Değer artış payı alacağı 

 

Boşanma mal paylaşımı davası, tarafların evlilik sürecinde edindiği mallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Evlilikten önce kişilerin mallarının paylaşımı mümkün değildir. 

 

Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile aynı anda, fakat ayrı bir dava şeklinde açılması halinde; mahkeme, boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar. 

 

Mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar ile bu tarihten sonraki dönemin tabi olduğu hukuki kurallar tamamen farklıdır.

 

• 01.01.2002 tarihinden önce satın alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılır.

 

• 01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut Medeni Kanun ise malların yarı yarıya paylaşımı esasına dayanan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir.

 

 

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi (Zamanaşımı)

 

Boşanmada mal paylaşımı davası, belli bir zamanaşımı süresi geçmeden açılmalıdır. Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.