VELAYET

VELAYET NEDİR ?

Ergin-Yetişkin olmayan 18 yaşını doldurmamış olan çocuk için menfaatleri göz önünde bulundurularak baba, anne veya velinin çocuğun eğitimi ve tüm bakımı konusunda, çocuk adına gerekli kararları almaları ve bu kararları uygulamalarıdır.

VELAYET DAVASI

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davalarında çocuğun kimde kalacağı hususunda da karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler için boşanma protokolü düzenlenirken her iki tarafında velayet konusunda anlaşmış olmaları, protokolde çocuğun velayetinin kimde kalacağı hususu belirtilmelidir. Boşanma protokolü hazırlanırken internet üzerinden hazır alınan boşanma protokol örnekleri sizin istek ve ihtiyaçlarınızı karşılayamayacağı gibi ileride hak kayıpları yaşamanıza sebep olabilir. ''Boşanma avukatı'' ile hareket ederek velayet konusunda neler yapmanız gerektiği hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Çekişmeli boşanma davalarında Velayet üzerinde en çok tartışılan ve eşlerin genelde birbirlerinin canını yakmak için kullandıkları konudur. Çekişmeli boşanma davasında velayet hakkında takdir yetkisi hakimindir. Yaşça küçük olan çocukların anne sevgi ve şefkatine muhtaç olduğu ve bakımının anne tarafından daha iyi yapılacağı düşünülerek genelde velayet anneye verilmektedir. Uygulama genelde bu şekil olsada bu bir kural değildir. Annenin yaşam tarzı ve babanın çok daha iyi olan maddi imkanları olması sebebi ile velayet babaya verilebilir. Çocuğun menfaatleri göz önünde bulunarak hakim karar vermektedir.   

Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan veya ağır kusurlu taraf, çocuğa karşı kusurlu davranışı olmadıktan sonra velayet alabilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi

Ayrı ve yeni olarak açılacak velayet davası herhangi bir süreye tabi değildir.

Velayetin değiştirilmesi davası sadece çocukların menfaatleri göz önünde bulundurularak, çocuklara daha iyi bir koşul sunabilmek için açılabilecek bir davadır. Çocuğun menfaati gözetilecek olan velayet davasında çocukların eğitimi, maddi koşulları, sosyal durumu ve aile içinde mutluluğa kadar geniş bir çerçevede ele alınabilir. 

Çocuğun velayetini alan  Anne yada Babanın daha sonra evlenmesi velayetin değiştirilmesi için tek başına yeterli sebep değildir. Evliliğin çocuğun hayatında olumsuz etkiler göstermesi sebebi ile velayetin değiştirilmesi için dava açılarak velayet değişikliği talep edilebilir.

Etiketler; Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanmada velayet, çekişmeli boşanmada velayet, velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası, velayet davası nasıl açılır, velayet hakkı ne zaman sona erer, çocuğun velayeti kaç yaşına kadar anneye verilir, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma