ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİNİ KİM ÖDER?

 

 

Davalar açılırken yargılama gideri davacı tarafından karşılanmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda yargılama gideri için taraflar anlaşarak davacı tarafından ödenmesi veya davalı tarafından ödenmesi yönünde protokol  düzenleyebilirler. Tarafların kararı doğrultusunda mahkeme, yargılama giderlerinin kim tarafından ödeneceği yönünde kararını verecektir.