Antalya İş Hukuku Avukatı

İŞ HUKUKU

Antalya İş Hukuku Avukatı 

 

İşçi- İşveren uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik olarak 
 

*** İşçi ve işverenin haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması,

 

*** İş sözleşmelerinin revizyonu


*** Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücretleri,


*** İşe iade davaları


***Yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri


***İşçinin yaralanma, ölüm ve iş-görmezlik durumu,


***İşverenin kusursuz sorumluluğu,


***İşçi kusurları,


***Hizmet sözleşmelerinin haklı sebeple feshi,


***Eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi


konularında müvekkillerin davaları ve şikayetlerinde danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.

 

Hukuk büromuz ''arabuluculuk'' görüşmelerinde işçilere ve işverenlere hukuki danışmanlık sağlamaktadır.