NAFAKA

NAFAKA NEDİR?

NAFAKA TÜRLERİ NELERDİR.

Nafaka; Boşanma davası sürerken ve/veya boşanma davası kesinleştikten sonra geçim zorluğuna ve yoksulluğa düşecek tarafa (eş ve çocuk/çocuklar) ödenmekle yükümlü olunan nakit paradır. Toplumca nafakanın sadece kadınlara verildiği gibi bir düşünce hakim olsada  doğrusu ekonomik gücü yetersiz olan erkeğe'de nafaka bağlanabilir. Aile hukukundan doğan bu borç devir edilemez. 

Boşanma Davaları ve Nafaka

Nafaka Çeşitleri Nelerdir ?

Tedbir Nafakası

İştirak Nafakası

Yoksulluk Nafakası

Yardım Nafakası

Hukukumuzda 4 çeşit Nafaka türü bulunmaktadır.

Ayrılık yada boşanma sürecinde bir eşin veya reşit olmayan çocukların geçimlerinin sağlanması için hükmedilen nafaka türüdür. 

Boşanma davası bittikten sonra çocuğun/çocukların velayetini alan tarafa, çocuğun/çocukların bakım, eğitim  vb. gibi giderlerinin karşılanması için karşı tarafın ödemesi gereken nafaka türüdür. Bu nafaka hakimin tedbir olarak karar vermesi ile başlayıp çocuk/çocukların 18 yaşına gelene kadar sürer.

Yoksulluk nafakası, boşanma davası sona erdikten sonra yoksulluğa düşecek tarafa diğer eş tarafından ödenecek nafaka türüdür.

Yardım nafakasının boşanma davaları ile ilgisi yoktur. Türk Medeni Kanunu 364. Maddesi ve devam maddelerinde yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek olanların geçimini sağlayabilmek için yasada belirtilen yakın akrabalardan isteyebileceği nafaka türüdür.