İŞ HUKUKU

Antalya İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların engellenmesi ve tarafların haklarının korunması amacı ile yasal olarak düzenlenen kurallardır. Zaman zaman iş sözleşmelerine aykırı davranılması ya da sözleşmenin maddelerinin hukuka aykırı olması durumunda uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Türk hukuku ise iş sözleşmesi hem işçi hem de işverene borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu anlamda işçinin borcu iş görme, işverenin borcu ise işçinin borcunu ödemedir. Fakat bazen işçilerin hakları ve alacakları göz ardı edilmektedir. Böyle durumlarda işverenlerin çıkarları da göz ardı edilmeden her iki taraf arasında denge oluşturulmalıdır. İş hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklarnı çözümü için ise tecrübeli bir iş hukuku avukatı desteği almak, müvekkil açısından büyük önem taşımaktadır.

 

İş Hukuku Avukatı Davalardaki Rolü

Toplum yaşantısı içerisinde kişilerin hakları kanunlar kapsamında güvence altına alınmaktadır. İşçi ve işveren arasında oluşabilecek sorunlar için ise Türk modern hukuk sistemi dâhilinde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda özellikle işçi hakları ön plana çıkmaktadır. İş kazaları, sosyal haklar ve daha pek çok konuyu bünyesinde barındıran işçi haklarının işveren tarafından ihlal edilmesi halinde işçi dava açma hakkını kullanabilmektedir. Bu noktada kişiler, alanında uzman bir iş hukuku avukatı sayesinde haklarını kazanabilmekte ve mağduriyetlerini giderebilmektedir.

 

İşçi avukatı faaliyet alanları arasında; taraflar arasında yapılan sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve uygulanmasından kaynaklanan hak ve alacaklar nedeniyle doğan anlaşmazlıkların çözümü de yer almaktadır. İşçiler, çalıştıkları işyerinde işveren tarafından yapılan sözleşmeye uygun olmayan eylemler sebebiyle mağdur olmaları halinde, zararın tazmini için İş Mahkemeleri aracılığı ile dava açabilmektedir. Son derece karmaşık ve aynı zamanda geniş bir kapsama sahip iş hukuku davalarına ilişkin olarak hızlı ve etkili sonuç almak için mutlaka profesyonel hukuk desteği alınmalıdır. Antalya iş hukuku avukatları arasında iş hukuku alanında deneyimli bir avukat ile çalışarak davaların kısa süre içerisinde sonuçlanması mümkün olmaktadır.

Tüm bunların yanında dava sürecinde tanıklar, kanıtlar ve sürece yönelik olarak yapılması gerekenler konusunda yüzeysel bilgiye sahip işçi tarafından dava sürecinin yürütülmesi pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirebilir. Bahsedilen olumsuzlukların başında da hak kayıpları yer almaktadır. Bu anlamda hak kayıplarına uğramamak ve iş hukuku davalarında hızlı sonuç almak için Ebru ÇEBİ Avukatlık Bürosu’nu tercih edebilir, iş hukuku alanında tecrübeli büromuzdan kaliteli ve güvenilir hukuki destek alabilirsiniz.