İCRA İFLAS HUKUKU

Antalya İcra Avukatı

Antalya ’da faaliyet gösteren E&Ç  Avukatlık Bürosu Antalya icra avukatı Ebru ÇEBİ müvekkillerinin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatı olarak icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerine temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Antalya icra avukatı Ebru ÇEBİ icra hukuku ve icra davaları konusunda edindiği deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Antalya icra Avukatı Ebru Çebi bu konuda uzman icra avukatı olarak hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.


 

İcra Avukatı Ebru ÇEBİ başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye genelinde icra hukuku avukatı olarak sizleri temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

İcra avukatı'' olarak İcra takiplerini: 

 

İlamlı icra takibi
 

Menkul teslimi
 

Gayrimenkul teslimi ve tahliyesi
 

Çocuk teslimi ve çocukla şahsi münasebet kurulması
 

Genel (Alacak-Teminat)
 

İşçi alacakları
 

Nafaka alacakları
 

İrtifak alacakları
 

İşin yapılması
 

İpoteğin paraya çevrilmesi
 

Taşınır rehni
 

İlamsız icra takibi
 

İlamsız takipler
 

İlamsız takip (Nafaka, Aidat vb.)
 

Menkul rehnin paraya çevrilmesi
 

İpoteğin paraya çevrilmesi
 

Kambiyo sentleriyle haciz takibi
 

İflas yolu ile adi takip
 

Kambiyo senetleriyle iflas takibi
 

Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip
 

Tahliye emri şeklinde sıralayabiliriz.

 

İlamlı icra takiplerinde takibe dayanak olarak mahkeme kararı olmasına karşılık ilamsız icra takiplerinde mahkeme kararı bulunmamaktadır. Antalya 'da icra ve iflas davaları için bizi arayabilirsiniz.