TİCARET HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

Antalya Ticaret ve Şirket Avukatı ; Her hukuk dalında olduğu gibi ''ticaret ve şirketler'' hukukunda da mevzuat, hükümler ve kanunlarla ilgilenen uzman avukatlar bulunmaktadır. Ticaret avukatı ya da ticaret hukuku avukatı olarak bilinen avukatlar ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü davaya bakmaktan sorumlu avukatlardır ve ticaret mahkemesi bünyesinde görev alırlar.

Avukat Ebru ÇEBİ Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Genel kurul toplantıları yapılması

Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi

Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması

Due Dilligence

Sermaye Artırımları ve İndirimleri

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

İrtibat bürolarının kurulması

Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu

Yabancı şirketlerin Türkiye Antalya şubesi kuruluşu

Birleşme ve Devralmalar