BİLİŞİM HUKUKU

ANTALYA BİLİŞİM HUKUKU AVUKATI

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik vb. makineler aracılığıyla toplanması, saklanması, işlenmesi ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

İnternet ve Bilişim avukatı, bilişim suçları, internet hukuku, e-ticaret hukuku başta olmak üzere bilgisayar ve internet teknolojilerinin hukukla buluştuğu bilişim hukuku alanında çalışma yürüten avukattır
Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

 

Antalya Bilişim Suçları Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler
 

1.) Savcılık şikayetleri
 

2.) İnternet ortamında doğan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü
 

3.) Kişisel verilerin ve bilgi güvenliğinin korunması
 

4.) Siber Suçlar – Modern pos tefeciliği – Kaçak bahis
 

5.) Haksız rekabete sebep olan fotoğraf, video, yazı vb. içeriklerin kaldırılması
 

6.) İnternet sitelerinden özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve kişilik haklarına zarar veren içeriklerin kaldırılması
 

7.) Maddi ve manevi tazminat davaları

 

Bilişim suçları işlendiği iddiasıyla açılan ceza soruşturması veya kamu davalarında şikayetçi veya katılan tarafı ya da şüpheli veya sanığı temsil avukatlar “bilişim suçları avukatı” olarak anılır. Bilişim suçları avukatı, bir nevi bilişim alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ceza avukatı türüdür. Dolayısıyla herhangi bir bilişim suçu konulu soruşturma veya kovuşturmada, ister şikayetçi taraf isterse şüpheli veya sanık taraf olsun mutlaka uzman bilişim avukatı ile çalışılması son derece önemlidir.

 

 

İnternette bilişim suçları avukatı tavsiye olarak arama yaptırılınca 

Antalya'nın en iyi bilişim avukatı  

Türkiye nin en iyi bilişim avukatı

En iyi bilişim avukatı olarak bir çok sonuç ile karşılaşılmaktadır.

Zor durumda olan kişiler internette bilişim avukatı ararken böyle yanıltıcı başlıklar ile karşılaşıp yanılmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Türkiye’nin en iyi bilişim avukatı veya Antalya nın en iyi bilişim hukuku avukatı diye bir statü yoktur. En iyi bilişim avukatı yada diğer statüleri bir avukata verebilecek  kurum, performans denetleyicisi de yoktur.

 

 

 

 

 

 

E-Ticaret Hukuku / İnternet Hukuku